Nieuws

MBO studenten op bezoek bij Praktijkonderzoek AGV

Gepubliceerd op
22 december 2017

Een groep van 39 akkerbouwstudenten van de Noordelijke MBO’s heeft half december een bezoek gebracht aan Praktijkonderzoek AGV (Business unit van Wageningen University & Research) in Lelystad in het kader van een lesprogramma waarbij men kennis maakt met de periferie van de landbouw.

In het ochtenddeel is het concept Lasting Fields toegelicht waarbij verlaging van de bodembelasting voorop staat. Daarnaast is stilgestaan bij ondergrondverdichting, niet kerende grondbewerking en ondiep ploegen. Het middagdeel bestond uit een rondleiding op de testlocatie van ACRRES, met voorbeelden van duurzame energie opwekking en algenkweek, en een kennismaking met bodemmetingen. De studenten hebben met een penetrometer en spade de bouwvoor van een grasperceel bekeken en met de dubbele ringmethode gekeken naar de infiltratiesnelheid.

Het weer zat voorafgaand aan deze studiedag niet mee. De grond was verzadigd met water waardoor het lastig was om een betrouwbaar beeld te krijgen. Het voordeel was wel dat regenwormen bovenin de bouwvoor zaten en makkelijk te vinden waren. Eén van de groepjes vond in 1 steek grond wel 4 pendelaars waarvan normaliter alleen de gangen gevonden worden. Het bezoek van de MBO studenten aan het praktijkonderzoek is een voorbeeld hoe de PPS Beter Bodembeheer ook werkt aan kennisoverdracht naar studenten.