Nieuws

Maïsteelt en de bodem

Gepubliceerd op
8 juni 2017

Voor de workshop ‘Bodembeheer in de maïsteelt’ op de Themadag Beter bodembeheer – de diepte in! was veel belangstelling van deelnemers uit verschillende groeperingen (handel, beleid, praktijk en onderzoek). De bodemkwaliteit bij de maïsteelt staat onder druk, met als problemen in de maïsteelt met verdichting, slechte structuur en verarming van bodem en verminderde biodiversiteit. De oplossingsrichtingen kregen dan ook veel bijval, zie de presentatie.

foto Nieuwsbericht 7 duurzame maisteelt-II_1000x667.jpg

De belangrijkste discussiepunten en vragen bij de presentatie:

  • Hoe schadelijk is meer gebruik van glyfosaat bij niet kerende grondbewerking? Hoe kan dit vervangen worden? Het onderzoek heeft een taak om de schadelijkheid te duiden, om te zoeken naar alternatieven voor middelengebruik en hierin te innoveren.
  • De suggestie werd gedaan om ook de economische gevolgen door te rekenen van gronden die nu al slechtere maïsopbrengsten geven in de praktijk.
  • Er is niet één oplossing, maar er zijn meerdere oplossingen op grond van de status van de grond, mogelijkheden voor samenwerking met akkerbouw en veehouderij. Meerdere oplossingen zouden verder ontwikkeld en doorgerekend moeten worden.
  • Innovatie is ook leren en verder verbeteren. Verdere veredeling van tussengewassen en korte seizoensmaïs en aangepast beheer van tussengewassen en groenbemesters is verdere ontwikkeling en kennisdeling gewenst. Ook zijn langjarige experimenten nodig voor het goed beoordelen van bodemkwaliteitsaspecten.