Nieuws

Masterclass Living Soils

Gepubliceerd op
1 oktober 2018

Deze ‘Masterclass’ is een 4-daagse cursus die verspreid over vier maanden gegeven wordt. Duurzaam bodembeheer is van wezenlijk belang voor het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Het gaat hierbij om een geïntegreerde aanpak. Er vindt al vele jaren intensief onderzoek plaats naar duurzaam bodembeheer. In deze cursus worden de laatste wetenschappelijke inzichten besproken en integraal vertaald naar verschillende praktijk situaties.

Is duurzaam bodembeheer belangrijk voor u? Bent u op zoek naar verdiepende inhoudelijke kennis met betrekking tot de bodem, zowel op fysisch, chemisch als biologisch gebied? Is het voor u van belang dat u deze kennis integraal moet toepassen en vertalen naar de praktijk? Bijvoorbeeld als adviseur, specialist, bij een toeleverancier, Waterschap, belangenorganisatie? Dan is deze cursus precies wat u zoekt!

Voor meer informatie: download de flyer.