Nieuws

Meld u nu aan voor de Web Talks ‘Bodemkwaliteit in de Duitse en Nederlandse landbouw’

Gepubliceerd op
8 september 2020

De Nederlandse Ambassade in Berlijn organiseert een driedelige reeks Web Talks over landbouwbodems, namelijk op 28 september, 26 oktober en 30 november. Tijdens de Web Talk op 26 oktober laten onderzoekers zien hoe de bodemkwaliteit wordt gemeten in Duitsland en Nederland. Het voorbeeld uit Nederland, de ‘Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland’ (BLN), zal worden toegelicht door WUR onderzoeker Janjo de Haan. De BLN is gebaseerd op kennis uit de PPS Beter Bodembeheer en wordt in het onderzoeksprogramma getest en doorontwikkeld in het bedrijvennetwerk bodemmetingen. U kunt zich aanmelden voor de Web Talks via onderstaande links.

In Duitsland en Nederland staan we voor grote agrarische opgaven op het gebied van klimaat, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit. Hiervoor zijn landbouwbodems van goede kwaliteit niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde om doelen te halen. De situatie en de Europese kaders zijn voor Nederland en Duitsland vergelijkbaar, maar hoe werken we in beide landen aan betere landbouwbodems? En hoe kunnen we met gedeelde kennis betere resultaten behalen? De Nederlandse ambassade in Berlijn organiseert een driedelige reeks Web Talks met sprekers uit Nederland en Duitsland, om dit belangrijke onderwerp met u te belichten.

WUR onderzoeker Janjo de Haan zal in een van de Web Talks op 26 oktober de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) toelichten. Deze BLN bestaat uit 17 indicatoren die gebaseerd zijn op de ‘state-of-the-art’ binnen Nederland waaronder eerder onderzoek binnen de PPS Beter Bodembeheer. De BLN wordt in het PPS onderzoeksprogramma getest en verder doorontwikkeld. De BLN is onderdeel van een robuuste systematiek die verder ontwikkeld wordt om publieke en private partijen te ondersteunen in het maken van bodembeoordelingen met de juiste indicatoren.

Ga naar de volgende links voor meer informatie en aanmelding:

Maandag 28 september 13:20-14:30:
“Beleid: Samenwerken aan goede landbouwbodems in Duitsland en Nederland”

Maandag 26 oktober  13:20-14:30:
“Wetenschap: Bodemkwaliteit meten en beoordelen – Twee voorbeelden uit Nederland en Duitsland”

Maandag 30 november 13:20-14:30:
“Bodemkwaliteit en economie – Ervaringen uit het bedrijfsleven”