Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?

Nieuws

Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?

Gepubliceerd op
27 juni 2018

In het onlangs verschenen nummer 3 van het magazine Bodem (juni 2018) is volop aandacht besteed aan Niet Kerende Grondbewerking (NKG). Diverse onderzoekers vanuit o.a. de PPS Beter bodembeheer, hebben meegewerkt aan een 4-pagina vullend artikel getiteld ‘Veldexperimenten uitgelicht’. In het artikel worden ervaringen met acht veldexperimenten gebruikt om effecten van NKG op biodiversiteit en gerelateerde bodemecosysteemdiensten in te schatten. Welke lessen kunnen we leren, en kan de landbouw ook zonder ploegen?

Uit het artikel: “Ploegen is in de huidige landbouwpraktijk zo vanzelfsprekend geworden, dat voorbij wordt gegaan aan negatieve effecten die na verloop van tijd gaan optreden. Ploegen vergt een grote hoeveelheid energie (c.q. olie) om de grond om te zetten. Hierbij vallen aggregaten (kruimels) uit elkaar, vermindert de bodemstructuur, verdwijnt organische stof versneld als CO2, en spoelen nutriënten uit als deze niet tijdig door een volgend gewas kunnen worden opgenomen. Zware machines veroorzaken verdichting door hun gewicht, maar vooral wanneer met de trekker eenzijdig door de ploegvoor wordt gereden. De verdichting van de ondergrond leidt tot een slechte waterafvoer, verslemping, verkorte berijdbaarheid van percelen, en erosie. In de zoektocht naar duurzamere vormen van rendabele landbouw is niet-kerende grondbewerking een interessant alternatief.

NKG kan helpen om het organische stofgehalte en het bodemleven op peil te houden of te verhogen. Het heeft een positief effect op de biodiversiteit, en naar verwachting ook op een groot deel van de ecosysteemdiensten van de bodem. Meer kennis van effecten van NKG op natuurlijke processen en bodemleven kan helpen bij het beter benutten van ecosysteemdiensten als noodzakelijk alternatief voor het gebruik van fossiele energie en chemische middelen.”

Zie voor het volledige artikel: Bodem nummer 3 | juni 2018