Nieuws

Nieuwe onderzoeksprojecten ontwikkelen klimaatvriendelijk en duurzaam beheer van landbouwbodems

Gepubliceerd op
5 maart 2021

Het beheer van landbouwbodems wordt een belangrijk aspect in de strijd tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan. In het Europese samenwerkingsprogramma EJP SOIL, dat WUR mede coördineert, wordt hieraan gewerkt. In het programma zijn nu de eerste tien onderzoeksprojecten opgestart die moeten gaan bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaatvriendelijk en duurzaam beheer van landbouwbodems.

De PPS Beter Bodembeheer is gelinkt aan meerdere projecten die nu starten vanuit European Joint Program on Soil (EJP SOIL), het gaat hier met name om de volgende projecten:

  • iSOMPE: een inventarisatie van innovatieve bodembeheersmaatregelen in Europa
  • SIREN: een inventarisatie van systemen om bodemkwaliteit te meten en beoordelen
  • CLIMASOMA: een synthese rond maatregelen voor klimaatadaptatie.

Vanuit deze PPS (en andere programma’s als Slim Landgebruik) leveren we de Nederlandse kennis voor deze projecten, onder andere uit de systeemproeven. De projecten in EJP SOIL leveren ons weer kennis op waar we in de PPS en andere Nederlandse programma’s gebruik van kunnen maken om het bodembeheer van landbouwbodems te verbeteren.

EJP SOIL heeft als hoofddoel kennis te ontwikkelen en te verspreiden om de bijdrage van landbouwbodems aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen te vergroten. EJP SOIL is opgericht om de Europese samenwerking op het gebied van duurzaam bodembeheer te bevorderen. Het programma wordt uitgevoerd door 26 vooraanstaande onderzoeksinstituten en universiteiten uit 21 EU-landen, Noorwegen, Turkije en Zwitserland. De activiteiten van EJP SOIL worden in interactie met belanghebbenden, de lidstaten en DG AGRI uitgevoerd. Meer informatie over EJP SOIL vindt u hier: Project EJP Soil - wur.nl.

Van 29 tot en met 31 maart vinden de Annual Science Days van EJP SOIL plaats. Op 29 maart van 09.00-13.00 uur kunt u deelnemen aan een plenaire sessie waarin toelichting gegeven wordt op EJP SOIL . De sessie is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in EJP SOIL. Aanmelden kan via deze link: First EJP SOIL Annual Science Days.

Het volledige artikel over de nieuwe onderzoeksprojecten leest u hier: New research projects will develop climate smart sustainable management of agricultural soils.

Voor uitgebreide informatie over EJP SOIL zie de EJP SOIL website.

Een tweede call voor projecten wordt op 1 april geopend.