Nieuws

Nieuws van het Bedrijvennetwerk; Bodem is kunst

Gepubliceerd op
27 mei 2022

In het najaar van 2021 zijn bij alle 16 deelnemers van het bedrijvennetwerk Bodemmetingen weer diverse bodemmetingen uitgevoerd op twee percelen. Een van de metingen is een bodembeoordeling vanuit een profielkuil. Bodemprofielen leveren veel informatie op over de bodem maar daarnaast ook mooie plaatjes! Een van de conclusies: Bodem is Kunst!

De bodem beoordelen we altijd op vier onderdelen: structuur, bodemleven, beworteling en waterhuishouding. Net zoals elk kunstwerk een eigen verhaal vertelt, vertelt de bodem ons ook elke keer een eigen verhaal. Het vertelt een verhaal over het ontstaan, over de natuurlijk eigenschappen van de grond, over de veerkracht van de bodem of over het management.

Wat is ons opgevallen bij de bedrijven?

Gewaskeuze

Over mais wordt niet altijd positief gesproken en als je vroeg in het seizoen kijkt dan zijn er maar weinig wortels op diepte. Dat beeld wordt anders als je de stoppel beoordeeld. Dan kom je wortels op grote diepte tegen en vinden de wortels ook hun weg in humusarme zandlagen. Dan is dieper dan 50 cm wortelen geen enkel probleem voor mais (mits de bodemstructuur op orde is!). De humusarme zandlaag is vaak droger en dat werd bevestigd met de vochtmetingen: 25% vocht in de bovengrond en 10% in de ondergrond. Is bekend, maar nu ook bevestigd met metingen.

Mechanisatie

Over mechanisatie raken we niet snel uitgesproken. Bovengronds zie je verschil in de gewasstand, maar is dat ondergronds te verklaren? Het voorbeeld zagen we op grasland. Bij inzaai is de grond losgemaakt, maar de tanden stonden te ver uit elkaar. Hierdoor is de grond niet optimaal losgemaakt en ontstaan er banen in het gras wat zich ondergronds vertaald in een ondiepere en minder intensieve beworteling. Bodemleven Bodemleven beoordelen we door te kijken naar poriën in de kluit. Poriën zorgen voor verdeling van water en lucht in de bodem en… ruimte voor wortels. In het najaar krijgen we de kans om de impact van oogstbewerkingen te beoordelen. Beoordelen van een bandenspoor geeft informatie. Belangrijk om te beseffen: timing is alles. Onder te natte omstandigheden is de impact groot van banden. Het grootste verschil maken de poriën: de band heeft de poriën dichtgereden waardoor alle genoemde ‘taken’ van de poriën zijn verdwenen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar een van de grootste aandachtspunten bij het bodembeheer.