Nieuws

Nu in het online magazine: video met uitleg over het Bodemkwaliteitsplan

Gepubliceerd op
15 mei 2020

Binnen de PPS Beter Bodembeheer wordt al een aantal jaar gewerkt aan het ontwerpen en vaststellen van een systematiek voor het meten van bodemkwaliteit, waarmee een ondernemer integraal op bodemkwaliteit en bodemdiensten kan sturen voor zijn of haar specifieke situatie. Hieruit is het Bodemkwaliteitsplan (BKP) voortgekomen; het BKP is een nieuw instrument dat noodzakelijke informatie over bodembeheer op een praktische manier bij elkaar brengt.

In het online magazine Beter bodembeheer is nu een video te zien waarin het Bodemkwaliteitsplan nader wordt uitgelegd en waarin zowel adviseur als teler aan het woord komen over het belang van het BKP.