Nieuws

Nu terugkijken: Webinar PPS Beter Bodembeheer in kader van Wereld Bodem Dag

Gepubliceerd op
10 december 2020

De PPS Beter Bodembeheer organiseerde op 3 december een webinar in het kader van Wereld Bodem Dag. Dit webinar had een vol programma met 1) een lezing van Wim van der Putten over de bodemparadox, 2) een sneak preview van bodemlevengids van partner van Iperen, 3) een korte stand van zaken rond de PPS, 4) een presentatie van de eerste resultaten van de effecten van bodemmaatregelen en 5) de lancering van de tweede editie van het Beter Bodembeheer Magazine.

Wereld Bodem Dag

Webinar World soil day.jpg

Wereld Bodem Dag wordt jaarlijks op 5 december georganiseerd om het belang van een gezonde bodem en de noodzaak voor een duurzaam bodembeheer onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het thema gericht op bodembiodiversiteit.

De bodemparadox

Wim van der Putten heeft een korte lezing gehouden over de bodemparadox: als je kijkt naar opbrengst gaat het best goed met de bodem, als je naar andere bodemfuncties kijkt gaat het niet goed met de bodem. De vraag is hoe de bodem zo te beheren dat met een goede opbrengst ook andere bodemfuncties vervuld worden.

Effecten van maatregelen op bodemfuncties

In het webinar hebben we de eerste resultaten gepresenteerd van de integrale analyse van effecten van bodemmaatregelen. We hebben in deze analyse gekeken naar de effecten van grondbewerking en organische stof op diverse bodemfuncties en naar de toepasbaarheid van de maatregelen. Hieruit zijn eerste praktische adviezen en boodschappen voor de praktijk gehaald. Peter Knippels van LTO Nederland heeft een korte reactie gegeven op de resultaten uit deze studie. Zie ook een samenvatting van de resultaten op pagina 3 en pagina 4 van het Beter Bodembeheer Magazine.

Overige agendapunten webinar

Tijdens het webinar hebben we tevens:

  • Een sneakpreview gegeven van de bodemlevengids van partner Van Iperen. Lees hier het nieuwsbericht en bekijk de video met de sneakpreview.
  • De stand van zaken gepresenteerd van de PPS. Zie hier het nieuwsbericht over het vervolg van de PPS in 2021 en 2022.
  • De tweede editie van het Beter Bodembeheer Magazine gelanceerd.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan