Nieuws

Onderzoekers en telers spitten samen dieper in bodem

Gepubliceerd op
14 januari 2021

De problematiek rondom bodemkwaliteit is complex. Telers en onderzoekers van Wageningen University & Research werken in systeemproeven samen en vergaren kennis. Zowel voor de telers als onderzoekers is deze manier van onderling kennis uitwisselen leerzaam.

In de systeemproef 'Bodemkwaliteit op zand' in Vredepeel wordt samen met telers onderzocht wat de effecten zijn van organischestofbeheer en grondbewerking op gewasopbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen. Marie Wesselink van WUR Open Teelten geeft aan dat telers onderzoekers een spiegel voorhouden: 'ze dwingen ons de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dat is precies de bedoeling van praktijkonderzoek.' Het volledige artikel over bodemkwaliteit op zand leest u op nieuweoogst.nl.

In de systeemproef ‘BASIS’ in Lelystad wordt al jaren gereduceerde grondbewerking toegepast. Bij gereduceerde grondbewerking op klei is het de kunst de diepere lagen te sparen en de bovenlaag fijn te maken. Teler Jacob Vos is sinds 2009 klankbordgroepslid voor het onderzoek in Lelystad. Hij past ondiep kerende grondbewerking (ecoploegen) toe op zijn bedrijf en soms ook bij andere bedrijven waar hij als loonwerker ingezet wordt. Het valt hem op dat de draagkracht van ondiep bewerkte grond veel beter is dan bij dieper ploegen. Onderzoeker Derk van Balen van WUR Open Teelten geeft aan: 'het is de moeite waard te kijken naar deze stap tussen niet-kerend en ploegen. We zien in ons onderzoek in Lelystad dat je hiermee de onkruiddruk kunt verlagen ten opzichte van niet-kerende grondbewerking en toch de bodemstructuur grotendeels in stand houden.'

Lees het volledige artikel over gereduceerde grondbewerking op klei op nieuweoogst.nl.


Foto: Jorg Tonjes