Nieuws

Online calculator mestwaarde maakt uitgereden nutriënten inzichtelijk voor de teler

Gepubliceerd op
20 mei 2021

Als onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer is een calculator ontwikkeld waarmee gemakkelijk berekend kan worden hoeveel nutriënten er gemiddeld worden aangevoerd via bemesting.

Deze calculator laat duidelijk zien dat organische meststoffen aanzienlijke voordelen hebben. In de tool kunnen handmatig de gegevens worden ingevuld van de akker worden ingevoerd. Dit zijn de volgende gegevens:

  • Categorie
  • Gewas
  • Een- of meerjarige teelt
  • Mestsoort
  • Toedieningsmethode
  • Toedieningsmoment
  • Hoeveelheid uitgereden mest

Vervolgens heeft de tool het resultaat met de mestsamenstelling, bruto aanvoer en de netto levering uit mest per nutriƫnt. Binnenkort wordt de tool uitgebreid met financiƫle informatie en berekeningen over koolstofopslag en emissie van broeikasgassen. De tool is via deze link te gebruiken.

Deze tool is een mooie stap in de richting van goede zorg voor de bodem en het gewas.