Nieuws

Oproep: 15 Praktijkbedrijven gezocht voor Bedrijvennetwerk Bodemmetingen

Gepubliceerd op
20 juli 2018

Vanuit diverse bodemprojecten, waaronder in de PPS-Beter Bodembeheer, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van kennis en meetmethodieken om inzicht te krijgen in bodembeheer en de effecten van verschillende maatregelen. Dit kan elk project met een eigen groepje praktijkbedrijven doen, maar het is effectiever en efficiënter om bodemmetingen zoveel mogelijk te bundelen op een landelijk dekkend netwerk van akkerbouwbedrijven. Voor dit Bedrijvennetwerk Bodemmetingen zoeken we 15 akkerbouwers die hieraan mee willen werken.

Het netwerk zal gevormd worden door 15 bedrijven met vertegenwoordiging in alle belangrijke akkerbouwbouwregio’s (1 à 2 bedrijven per regio). Op deze bedrijven worden van twee percelen een grote set aan bodemmetingen en bodemdata verzameld en opgebouwd. Van de akkerbouwbedrijven verwachten we dat de historie bekend is: gewassen, bodemanalyses, teeltregistratie en dat deze gedurende de looptijd van het netwerk ook goed worden bijgehouden. De bodemmetingen die vanuit de diverse BO-akkerbouw en PPS-bodemprojecten op deze bedrijven gedaan worden, komen centraal beschikbaar voor onderzoekers. Onderzoekers kunnen deze percelen of data gebruiken om nieuwe meetmethodieken te testen en/of om effecten op diverse bodemdiensten waaronder klimaat te toetsen aan de praktijkbedrijven. Andere projecten kunnen deze data opnieuw gebruiken en aanvullen daar waar nodig. Deelnemers denken en werken mee aan de interpretatie van meetgegevens en het testen en ontwikkelen van nieuwe strategieën en tools op basis van deze gegevens.

De deelnemende ondernemer krijgt terug voor zijn deelname aan het netwerk:

  • Beter inzicht in functioneren van het bedrijf en de eigen bodem
  • Directe beschikbaarheid over de nieuwste kennis en tools op gebied van bodem
  • Informatie uit metingen die op het bedrijf uitgevoerd worden
  • Bodemkwaliteitsplan voor het eigen bedrijf

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk Bodemmetingen, stuur dan voor 20 augustus een mail naar albertjan@vantafelnaarkavel.nl met uw contactgegevens en vertel daarin waarom u graag mee wilt doen aan het netwerk.