Nieuws

Oud stagiair Lucas Bastiaansen heeft de NBV Hissinkprijs gewonnen

Gepubliceerd op
14 november 2019

Vaste rijpaden hebben grote voordelen voor de onbereden grond tussen rijsporen. Toch kan het veelvuldig berijden van de grond zorgen voor plaatselijke bodemverdichting die een uitstraling heeft in het teeltbed.

Aeres student Lucas Bastiaansen heeft Lelystad in BASIS en bij praktijkbedrijven metingen verricht naar bodemverdichting en de invloed op opbrengst. Zijn conclusie is dat vaste rijpaden bij aardappels en uien en ploegen als hoofdgrondbewerking zowel een hogere indringingsweerstand als een lagere opbrengst van de kantrijen en –ruggen laten zien. De combinatie met gereduceerde grondbewerking laat echter geen duidelijk effect van de rijpaden zien op indringingsweerstand. De opbrengst blijft daarentegen in de meeste gevallen gelijk tussen de rijen of ruggen binnen een teeltbed.