Nieuws

Praktische handleiding in bodemleven: de Bodemlevengids

Gepubliceerd op
9 december 2020

Partner in de PPS Beter Bodembeheer Van Iperen brengt eind 2020 een Bodemlevengids uit. In onderstaande video toont Van Iperen een korte sneak preview van deze gids.

De Bodemlevengids van Van Iperen is een zeer praktische handleiding om meer inzicht te krijgen in welk bodemleven er in de bodem zit, wat het doet en het bevat handige tips over hoe we onze teeltsystemen iets kunnen aanpassen waardoor het bodemleven minder belast wordt. Van Iperen geeft handvatten om zo goed mogelijk bodemleven vriendelijke landbouw te kunnen bedrijven. Wilt u ook een exemplaar ontvangen? U kunt de gids bij Van Iperen aanvragen.

Van Iperen was de afgelopen jaren in de PPS sterk betrokken in het delen van kennis. In 2019 heeft Van Iperen al een organische stofhandleiding gemaakt. De organische stofhandleiding is een praktische handleiding voor organische stofbeheer. Meer informatie vindt u hier: https://www.iperen.com/gids/.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan