Nieuws

Presentatie voor Crop Solutions over gereduceerde grondbewerking

Gepubliceerd op
17 januari 2018

De laatste kennis op gebied van gereduceerde grondbewerking is op dinsdagochtend 9 januari door Derk van Balen (Wageningen University & Research) gepresenteerd aan toehoorders van het bedrijf Crop Solutions.

Zijn voorlopige conclusie is dat minder intensieve grondbewerking de bodembiologische, -chemische en -fysische eigenschappen in positieve zin verandert. Dit vertaalt zich echter nog niet in de alle opbrengsten van gewassen. In een Nederlands akkerbouwsysteem is het toepassen van een dergelijke grondbewerking praktisch gezien erg goed mogelijk alhoewel er met name in zaaitechniek verbeterslagen nodig zijn. Het onderzoek naar gereduceerde grondbewerking in de praktijk zal binnen de PPS Beter Bodembeheer de komende jaren vervolg krijgen. Het onderzoek tracht o.a. antwoord te krijgen op gebied van optimaal groenbemesters management en lange termijn effecten van NKG (ondiep ploegen).