Nieuws

Proefbedrijf Lelystad schaft ecoploeg aan

Gepubliceerd op
22 april 2019

Het proefbedrijf in Lelystad heeft dit voorjaar de Rumpstadt ecoploeg aangeschaft. Deze ploeg is meteen ingezet om grasklaver in de proef van BASIS ondiep te ploegen.

Normaliter wordt een grasklavermat vooraf bewerkt. Het voorbewerken met een schijveneg is uitgeprobeerd en gaf een minder goede onderdekking dan het onderploegen van de grasmat in één keer. Omdat er maar ondiep (15 cm) geploegd wordt is er geen gevaar voor inkuilen van de grasmat. Doordat de toplaag van de onbewerkte grasmat intact bleef, ploegde dit erg mooi en was er nauwelijks nog een grasspriet te ontdekken. Achteraf gezien lijkt de bodemstructuur van de voorbewerkte grasklaver veel beter. De sterk drogende wind heeft nogal wat invloed en de riemen van de grasmat die in 1 keer is ondergeploegd zijn erg hard en stug geworden. Normaliter zou er af en toe regen vallen wat samen met afwisseling met droge periode positief werkt op de structuur. Voorbewerkte grasklaver lijkt luchtiger en losser en in zo’n voorjaar lijkt dit gunstiger. De laatste voorjaren zien we dat er sprake is van langdurige droogte. Het blijft lastig om hierop in te spelen.


Foto: ondiep ploegen van grasklaver zonder voorbewerken.