Nieuws

Rapport over integrale analyse van bodemmaatregelen

Gepubliceerd op
4 februari 2021

Het rapport over de integrale analyse van bodemmaatregelen is afgerond en gepubliceerd. In dit rapport worden de effecten van bodemmaatregelen in de systeemproeven op bodemfuncties en bodemkwaliteit gepresenteerd.

In detail is gekeken naar maatregelen binnen de maatregelcategorieën ‘Grondbewerking’ en ‘Organische stofaanvoer’. Tevens is er een aanzet gemaakt om adviezen op te stellen vanuit deze resultaten. De aanpak en het opstellen van de adviezen is in een interactief proces gedaan met betrokken onderzoekers en stuurgroep leden. Het rapport en deze aanpak vormen een mooie basis voor de doelstellingen in de recentelijk gestarte PPS Beter Bodembeheer Integraal naar de Praktijk.

Het rapport vindt u hier: https://edepot.wur.nl/536510.