Nieuws

Rapport verschenen 'Instrumenten voor duurzaam bodembeheer'

Gepubliceerd op
18 juli 2018

Onlangs is in het kader van de PPS Beter Bodembeheer het rapport ‘Instrumenten voor duurzaam bodembeer’ uitgekomen. Dit rapport geeft een overzicht van 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer, beschikbaar voor Nederlandse gebruikers in de akkerbouw en/of melkveehouderij.

Een deel van de beschreven instrumenten richt zich op het meten van bodemkwaliteit. Voor een ander deel gaat het om beslissingsondersteunende of adviserende tools. En enkele instrumenten die beschreven worden zijn gemaakt om het bodembeheer te verantwoorden.

De meeste instrumenten die beschreven worden in het rapport werken aan de (chemische) bodemvruchtbaarheid, naast een groep instrumenten die chemische, fysische en/of biologische aspecten combineert. Slechts een klein aantal richt zich uitsluitend op fysische of
biologische bodemkwaliteit. Eén van de doelen van dit rapport is dat het lezers helpt de weg te vinden naar de instrumenten die
voor hen meerwaarde bieden. De verwachting is dat ook op bodemgebied er in hoog tempo meer applicaties beschikbaar komen, variërend van een eenvoudige één-vraag één-antwoord app tot de integrale Decision Support Systems toegesneden op perceelsniveau. Het rapport kan ontwikkelaars en aanbieders helpen om hun instrumenten goed te positioneren, samenwerking te zoeken en losse tools beter te integreren.

Een pdf-bestand van het rapport kunt u vinden in de rechterkolom.