Nieuws

Resultaten met proeven met Tagetes uitgelicht in Akkerwijzer

Gepubliceerd op
21 augustus 2018

Het opnemen van Tagetes (afrikaantjes) in het bouwplan kan zorgen voor opbrengstverhoging door het uitschakelen van Pratylenchus penetrans. In de Akkerwijzer nr 4 (april 2018) is volop aandacht besteed aan Tagetes en de voordelen ervan voor de aardappelteler.

it het artikel ‘Tagetes in bouwplan verhoogt saldo in rotatie - Grote beurt voor de bodem’ blijkt o.a. dat ook in de aardappelsector de voordelen van afrikaantjes, en de aaltjesdodende werking ervan, steeds meer beginnen door te dringen. In de boom- en bollenteelt is er al jarenlang ervaring mee opgedaan. Uit het artikel: ‘Op de WUR-proefboerderij ’t Kompas in Valthermond zijn de afgelopen jaren veldproeven gedaan waarbij de afrikaantjesteelt onderdeel werd van het bouwplan. Dit in het kader van de PPS Beter bodembeheer, het project Bodemkwaliteit Veenkoloniën. [...]. ‘Tagetes zorgt voor meeropbrengst in aardappelen. In dit (red. zie artikel) rekenvoorbeeld wordt een gangbare rotatie met zomergerst (25%), zetmeelaardappelen (50%) en suikerbieten (25%) vergeleken met een rotatie waarbij de zomergerst wordt ingeruild voor Tagetes ('Boost-rotatie'). Daarbij zijn de opbrengsten van de aardappelen en suikerbieten in de gangbare rotatie op nul gezet. Na een Boost-jaar met Tagetes zijn de opbrengsten van de aardappelen substantieel hoger en stijgt het saldo van de rotatie met ruim € 150 per hectare. Als er voorafgaand aan de teelt van Tagetes ook nog eens wintergerst wordt verbouwd dan kan het saldo nog ca. € 500 hoger uitvallen.’

De komende jaren zal het onderzoek voortgezet worden. Zie voor het volledige artikel Akkerwijzer april 2018 Grote beurt voor de bodem.