Nieuws

Seresta ná Tagetes langer in de benen

Gepubliceerd op
27 augustus 2018

Ook in dit extreem droge, warme jaar blijven zetmeelaardappelen van het vroege ras Seresta langer groen en produceren grotere knollen wanneer ze na de teelt van Tagetes geen last meer hebben van wortellesieaaltjes.

Het verbeteren van de zetmeelaardappelopbrengst door Afrikaantjes (Tagetes) in het bouwplan op te nemen is één van de praktisch toepasbare maatregelen voor een duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën die Wageningen University & Research in het onderzoeksproject ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ ontwikkelt.

De teelt van Tagetes Patula kan het akkerbouwrendement in de Veenkoloniën vergroten op percelen met een hoge wortellesieaaltjebesmetting (Pratylenchus penetrans). Wortellesieaaltjes kunnen zich goed vermeerderen op aardappelen en veroorzaken schade. Wortellesieaaltjes worden door de teelt van afrikaantjes (Tagetes) actief bestreden.

Ook in dit extreem droge, warme jaar zien we de langjarige meerwaarde van de Tagetesteelt. Op de foto een perceel met Seresta zetmeelaardappelen. Voorop een veldje waar voorafgaande aan de aardappelen géén Tagetes heeft gestaan en daarachter een veldje waar drie jaar geleden, in 2015, Tagetes is geteeld. Het loof op het veldje met Tagetes is aanmerkelijk groener en bij het optrekken van enkele planten zagen we duidelijk grotere knollen. Blijkbaar zijn planten die minder last hebben van wortellesieaaltjes beter bestand tegen de extreme weerscondities van de afgelopen maanden. Een definitief oordeel over de opbrengst met en zonder Tagetes kunnen we vellen na de oogst over enkele weken.

In de proef hebben we een veenkoloniale rotatie van 1:2 zetmeelaardappel, 1:4 suikerbiet en 1:4 zomergerst met Japanse haver als groenbemester. In het perceel zomergerst wordt in enkele veldjes Tagetes geteeld in plaats van zomergerst. Op het perceel op de foto heeft in 2016 het late zetmeelaardappelras Festien gestaan en in 2017 zijn er suikerbieten geteeld.

Tagetes is in staat om de besmetting met het wortellesieaaltje tot vrijwel 0 te realiseren. De besmetting is in de jaren daarna ook op vrijwel 0 gebleven. In de veldjes zonder tagetes is in de loop van de jaren een zware besmetting ontstaan met het wortellesieaaltje.

Het onderzoek ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ vindt sinds 2013 plaatst op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond.