Nieuws

Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Gepubliceerd op
11 december 2017

Bodemverdichting is een veel voorkomend probleem op de Nederlandse agrarische gronden. Bij een te sterke ondergrondverdichting neemt de doorlatendheid en het vochtbergend vermogen van de bodem af, wat tot wateroverlast kan leiden.

Uit proeven die ook binnen de PPS Beter Bodembeheer worden uitgevoerd blijkt dat sorghum een natuurlijke bodemverbeteraar is. Door het diepe en fijne wortelstelsel van sorghum kan dit gewas mogelijk bodemverdichting opheffen. Daarnaast  is het een prima alternatief voor snijma├»s. In vruchtwisseling kan sorghum zelfs de ma├»sopbrengst naar een hoger plan brengen. Hoe? Dat wordt uitgelegd door onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolkinstistuut in onderstaand filmpje:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan