Nieuws

Stikstofbemestingsrichtlijnen zomergerst verhoogd

Gepubliceerd op
13 juli 2021

WUR Open Teelten heeft in opdracht van BO Akkerbouw via een deskstudie de stikstofbemestingsrichtlijnen voor zomergerst geactualiseerd. De nieuwe richtlijnen zijn opgenomen in handboekbodemenbemesting.nl.

WUR Open Teelten is op basis van bestaande proefdata nagegaan wat optimale stikstofbemestingsrichtlijnen zijn voor zomergerst bij teelt als brouwgerst en als voergerst. Dit heeft geleid tot een verhoging van de richtlijnen.

Zomergerst wordt in Nederland hoofdzakelijk geteeld als brouwgerst. Enkele decennia geleden was een te hoog eiwitgehalte veelal een probleem bij de teelt van brouwgerst, maar nu zijn de eiwitgehalten vaak te laag voor de mouterij, met name bij een hoge korrelopbrengst. Niet alleen een te hoog maar ook een te laag eiwitgehalte heeft een (negatief) effect op de telersprijs en daarmee op het rendement van de teelt.

Zo’n 15 jaar geleden is de N-bemestingsrichtlijn voor de teelt op zandgrond al eens verhoogd, maar voor klei en löss waren er onvoldoende proefgegevens beschikbaar om tot een aanpassing van de richtlijn te komen. Inmiddels zijn er wel voldoende data beschikbaar van proeven op klei en löss, uitgevoerd in de periode van 2016 t/m 2020. Ook voor zand- en dalgrond is er een aantal proeven bijgekomen sinds 2006.

Uit de proeven is afgeleid bij welk N-aanbod de hoogste financiële opbrengst werd behaald bij teelt als voergerst en bij teelt als brouwgerst. Dit heeft geleid tot de volgende, nieuwe N‑bemestingsrichtlijnen voor zomergerst:

  • brouw- en voergerst op klei- en lössgrond: 125 – Nmin(0-60 cm)
  • brouwgerst op zandgrond: 130 – Nmin(0-60 cm)
  • voergerst op zandgrond: 125 – Nmin(0-60 cm)

Rapporten