Nieuws

Studenten van de HAS Den Bosch leren over 6e actieprogramma

Gepubliceerd op
17 januari 2018

Per 1 januari is het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn ingegaan. 4e jaars studenten van de HAS Den Bosch wilden hier graag meer over weten.

Woensdag 10 januari heeft Janjo de Haan van Wageningen University & Research uitleg gegeven over de nitraatrichtlijn, de Nederlandse mestwetgeving, de waterkwaliteit in Nederland en de mogelijke gevolgen van het beleid. Ook zijn resultaten van het project Bodemkwaliteit op Zand dat op Vredepeel uitgevoerd wordt gepresenteerd. De studenten waren erg geïnteresseerd en hadden nog de nodige vragen over de toepasbaarheid van maatregelen die in het 6e actieprogramma verplicht worden gesteld. Maatregelen zoals in maïs op zuidelijke zandgronden rijenbemesting met dierlijke mest en de keuze voor inzaai van een groenbemester voor 21 september of gras onderzaai.