Nieuws

Tagetes Patula meest gebruikte groenbemester in Veenkoloniën?

Gepubliceerd op
11 december 2017

In de Nieuwe Oogst is onlangs aandacht besteed naar het effect van Tagetes Patula (afrikaantje) op schadelijke aaltjes en de opbrengst van aardappel. Dit wordt ook onderzocht in het project Bodemkwaliteit Veenkoloniën, onderdeel van de PPS Beter bodembeheer. Onderzoeker Johnny Visser legt uit dat voor een goed effect op het wortellesieaaltje het nodig is dat telers de Tagetes op tijd (half juli) zaaien.

De teelt van Tagetes geeft bij vroege inzaai een sterke reductie op het wortellesieaaltje. Bij (te) laat inzaaien zal de meeropbrengst in de volgteelt aardappel tegenvallen, wat het kostentechnisch onaantrekkelijker maakt om Tagetes te gebruiken.

Het volledige artikel, met de resultaten van vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van Tagetes op aaltjesbestrijding en naar opbrengst van Tagetes, Japanse haver en het groenbemestermengsel Terralife Solarigol, vindt u hier: Afrikaantje is Veenkoloniale bodemdokter.