Nieuws

Uitnodiging Wereld Bodem Dag Webinar PPS Beter Bodembeheer 3 december a.s.

Gepubliceerd op
10 november 2020

De PPS Beter Bodembeheer organiseert op 3 december een webinar in het kader van Wereld Bodem Dag. Wereld Bodem Dag wordt jaarlijks op 5 december georganiseerd om het belang van een gezonde bodem en de noodzaak voor een duurzaam bodembeheer onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het thema gericht op bodembiodiversiteit.

In dit webinar presenteren we de eerste resultaten van de integrale analyse van effecten van bodemmaatregelen. We hebben in deze analyse gekeken naar de effecten van grondbewerking en organische stof op diverse bodemfuncties en naar de toepasbaarheid van de maatregelen. Hieruit zijn eerste praktische adviezen en boodschappen voor de praktijk gehaald.

Tevens geven we een doorkijk naar ons nieuwe programma en lanceren we op deze bijeenkomst ons tweede Online Magazine Beter Bodembeheer. De eerste editie van het Beter Bodembeheer Magazine is nu nog te lezen.

Het precieze programma volgt binnenkort.

Meld u aan voor het webinar via deze link.

Namens alle partners in de PPS Beter Bodembeheer,

Janjo de Haan
Coördinator PPS Beter Bodembeheer