Nieuws

Via bodeminformatie naar efficiënte bemesting

Gepubliceerd op
16 januari 2013

Koeien & Kansen en BLGG verkennen de mogelijkheden om via de beschikbare managementinformatie te werken naar een praktisch bemestingsplan. BLGG klanten kunnen nu al alle grondmonsters van hun percelen tot 1996 terug bekijken via de module ‘Mijn Percelen’. Daarmee kan BLGG ook grafisch in beeld brengen hoe gehaltes van voedingsstoffen door de jaren heen variëren.

Met deze informatie maakt De Marke nu een perceelgericht bemestingsplan. BLGG en Koeien & Kansen werken samen om dit eerst voor De Marke en de Koeien & Kansen-bedrijven uit te proberen.

NB_2013011601-1.jpg

Via ‘Mijn Percelen’ van BLGG heeft de veehouder snel een beeld van zijn percelen. Verschillende kleuren geven de fosfaattoestand van de verschillende percelen aan. Het is zinvol om deze informatie ook aan de KringloopWijzer te koppelen. Daarnaast zijn in grafieken het verloop van de fosfaattoestand en bijvoorbeeld de stikstof toestand van de bodem te zien. Deze visuele benadering geeft meer inzicht in het verloop van de bodemvruchtbaarheid. Met deze informatie is per perceel is ook een bemestingsplan per perceel te ontwikkelen. Een muisklik op het perceel zou dan het bemestingsadvies voor het betreffende perceel laten zien.

NB_2013011601-2.jpg

Meer informatie bij Gerard Abbink (BLGG AgroXpertus) en Michael de Haan