Nieuws

Vooraankondiging Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 2018

Gepubliceerd op
25 september 2018

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 29 november 2018 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

Thema

Het thema van deze middag is de rol van bodembiologie in bodemvruchtbaarheid en opbrengstverbetering: wat weten we en wat kunnen we er mee in de praktijk?

Achtergrond en doel

Een gezonde bodem die bijdraagt aan een goede landbouwproductie presteert zowel op fysische, chemische als biologische kenmerken goed. Het gaat hier onder andere om bewortelingsdiepte, aanwezigheid van pathogenen, zuurgraad en structuur. In de afgelopen droge zomer hebben we goed kunnen zien dat er tussen landbouwpercelen veel verschil is in bodemkwaliteit en de gewasproductie die met grote droogte nog haalbaar is.

We hebben in Nederland veel kennis over de chemische en fysische kant van de bodem en wat deze betekent voor de gewasgroei en opbrengst. De biologische kant van de bodem daarentegen is nog behoorlijk onbekend. De biologische kant is zeer complex: we kennen nog maar een klein deel van het grote aantal verschillende organismen in de bodem en weten van een nog kleiner deel wat ze doen. Toch worden er al veel adviezen gegeven en producten verkocht die stellen de bodembiologie en opbrengst te verbeteren.

Op deze middag presenteren we de huidige stand in het onafhankelijke onderzoek en welke praktisch toepasbare adviezen we hieruit kunnen afleiden. In veel gevallen zijn deze nog niet erg specifiek. We geven eerste handvatten en no-regret maatregelen voor de praktijk en we geven ook aan welke kennisvragen nog moeten worden beantwoord.

blokje.jpg

Voorlopig programma

Plenair programma

Pauze

Workshops

 1. Bodemkwaliteitsinstrumenten; wat is er en wat kan je mee?
  (Leendert Molendijk & Pieter de Wolf, WUR)
 2. Bodemweerbaarheid en bodemverbeteraars

  • Bodemweerbaarheid: wat is dat, welke maatregelen verhogen bodemweerbaarheid en wat is het resultaat (hogere opbrengst, kwaliteit, weerbaar tegen ziekten en plagen? (Joeke Postma, WUR)
  • Effecten bodemverbeteraars: het valt niet mee een positief gewenst effect te krijgen door micro-organismen aan de bodem toe te voegen (Gerard Korthals, WUR)
 3. Organische stofkwaliteit

  • Afbraak organische stof in de bodem(Marjoleine Hanegraaf, WUR)
  • Effecten van compost en mest op de bodemkwaliteit in de akkerbouw, resultaten van 17 jaar Mest als Kans (Chris Koopmans, LBI)
 4. Invloed van gewasdiversiteit op bodemkwaliteit en opbrengst(Dirk van Apeldoorn, WUR)

Borrel