Nieuws

Voortgang Planty Organic 2018

Gepubliceerd op
6 juni 2019

Onlangs is het verslag Planty Organic voortgang 2018 verschenen. Dit langjarige proefveld is de voorganger van het PPW project ‘Stikstof Telen’.

Het verslag over 2018 biedt één fundamenteel nieuw inzicht. Na zeven jaar meten van het organische stof gehalte kon eindelijk statistisch significant vastgesteld worden dat het organische stof gehalte van de bodem licht stijgt. Het biologische akkerbouwsysteem zonder enige externe bemesting teert dus niet in op de organische stof en onderhoudt zichzelf op eigen kracht. De niet-kerende grondbewerking speelt daarbij een sleutelrol.