Nieuws

WUR zet grootschalig in op strokenteelt

Gepubliceerd op
9 juni 2018

De alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit en toename van extreem weer maken de noodzaak voor weerbare productiesystemen urgent. Het onderzoeksthema ‘weerbare productiesystemen’ van de PPS Beter Bodem Beheer zet met nieuwe strokenproeven grootschalig in op de beloftes van gewasdiversiteit.

De nieuwe proeven zullen bijdragen aan de zoektocht naar weerbare landbouwsystemen die in samenwerking met de natuur concurrerende opbrengstniveau’s kunnen halen t.o.v. monoculturen, slim gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen als water, licht en nutriënten, een vermindering van ziekte- en plaagdruk, een vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een belangrijke bijdrage leveren aan algemene en functionele biodiversiteit.

Al sinds 2010 wordt volop met strokenteelt geëxperimenteerd op diverse proeflocaties van Wageningen Universiteit. Strokenteelt is een op dit moment direct toepasbare teelttechniek die natuurlijke mechanismen faciliteert en benut.

De opgedane inzichten in de voorgaande strokenteeltexperimenten hebben geleid tot een vernieuwend experiment: Strokenteelt 2.0. In dit nieuwe experiment staan de praktische inpasbaarheid met de huidige mechanisatie en de potenties voor biodiversiteit voorop. De wetenschappelijke proeven worden op verschillende locaties uitgevoerd, in Wageningen (Biologisch proefbedrijf Droevendaal) en Lelystad (Biologisch proefbedrijf Broekemahoeve). De proeven zijn direct gelinkt met praktijk experimenten, zoals de strokenproef (50 hectare, zie afbeelding) op het biologisch bedrijf ERF bv in Zeewolde.

Dit is het 2de jaar dat ERF bv grootschalig met strokenteelt aan de slag gaat. De ervaringen in 2017 waren voor alle betrokken zeer positief en mechanisatie kon efficiënt worden ingezet. Onderzoeker Fogelina Cuperus stelt daarom ook: “Strokenteelt zal een grote bijdrage gaan leveren aan een noodzakelijk transitie naar weerbare landbouwsystemen door ondergrondse en bovengronds diversiteit te bevorderen.”

Foto: grootschalige strokenteelt in de praktijk op het bedrijf ERF bv, copyright ERF bv.