Nieuws

Werk maken van kringlooplandbouw

Gepubliceerd op
15 januari 2021

In een recent uitgebrachte online gids lees je meer over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van boeren rondom het onderwerp kringlooplandbouw. Voor deze online gids zijn onderzoekers uit de PPS Beter Bodembeheer geïnterviewd.

De Nederlandse landbouw is efficiënt en innovatief. Deze grootschalige voedselproductie heeft echter gevolgen voor de biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van water, bodem en lucht. Kringlooplandbouw is een manier om de landbouw toekomstbestendig te maken. Veel agrariërs maken al stappen in die richting. Wageningen University & Research heeft hier onlangs een online gids over uitgebracht.

Een aantal onderzoekers die meewerken in de PPS Beter Bodembeheer zijn geïnterviewd. Kennis en informatie over kringlooplandbouw vanuit deze PPS is in de online gids opgenomen. U leest in de gids onder andere artikelen van:

  • Joeke Postma, bodembiologe. Haar is gevraagd naar de ziektewerende eigenschappen van reststromen. Dit interview vindt u hier.
  • Derk van Balen, onderzoeker bedrijfssystemen. Derk is geïnterviewd over wel of niet ploegen en het gebruik van grasklaver. Klik hier voor het artikel.
  • Dirk van Apeldoorn, agronoom. Hij beschrijft dat kleinere percelen gunstig zijn als je werk wil maken van biodiversiteit en dat de natuurlijke gewasbescherming toe neemt. Leest u hier verder.