Nieuws

Minder grondbewerking beter voor bodemleven en stikstofvoorraad

Gepubliceerd op
23 mei 2017

‘Hoe minder je de grond bewerkt hoe beter dit is voor het bodemleven en de bodemstikstofvoorraad’, aldus Derk van Balen (onderzoeker Wageningen Research). Hiermee opende Derk de workshop ‘Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! op de Themadag Beter bodembeheer – de diepte in!

Derk legt nader uit: ‘De bodemstructuur wordt zienderogen steeds beter, hoe snel dit gaat verschilt sterk per grondsoort. Voor het meten van de fysische bodemkwaliteit zijn er verschillende methoden voorhanden. Welke van deze het best toepasbaar zijn wanneer de grondbewerking beperkt blijft wordt steeds duidelijker. Over het algemeen zijn de gewasopbrengsten in een systeem van gereduceerde grondbewerking gelijk of hoger dan die van geploegde grond, maar voor fijnzadige gewassen als zaaiuien en peen is er nog een slag te maken. Hierbij spelen zaaibedbereiding en zaaitechniek een belangrijke rol.’

DSC00492.JPG

'Overtuig me dat ik niet meer hoef te ploegen op mijn bedrijf', hield Digni van den Dries (akkerbouwer in Ens) de zaal voor. Digni gebruikt al lange tijd een ecoploeg in de rotatie en dat bevalt erg goed, toch onderzoekt hij de mogelijkheden om dit achterwege te laten en alleen niet kerende grondbewerking toe te passen. In een interactieve sessie met de zaal werden de mogelijkheden om niet meer te ploegen doorgesproken waarbij Digni zijn afwegingen toelichtte. Al snel werd duidelijk dat gereduceerde grondbewerking (niet kerende grondbewerking en ondiep ploegen) méér is dan een andere mechanisatie en bewerkingsdiepte. Een aanpassing van vruchtwisseling en groenbemesters hoort hier ook bij. Uiteindelijk kwam men tot overeenstemming dat niet kerende grondbewerking naast ondiep ploegen in zijn bouwplan prima in te passen is.