Bemesting

Dit onderzoek leidt tot het verbeteren van de bemestingsadviezen voor akkerbouw en groententeelt. Specifieke onderwerpen zijn het verbeteren van de stikstofefficiëntie, vernieuwen van de fosfaatbemestingsadviezen en het nut en effect van gebalanceerde beschikbaarheid van nutriënten.