Bodem-plant interacties

Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in de invloed van gewasgroei op de bodem. Er wordt o.a. gekeken naar de bodemstructuur, het vrijmaken van nutriënten en de ontwikkeling van bodempathogenen.