Grondbewerking

Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in het perspectief en de prestaties van gereduceerde grondbewerking. Er wordt gekeken naar de effectiviteit van ondiep ploegen, boven overploegen en strokenzaai op de bodemkwaliteit en bodemdiensten.