Onder- en bovengrondse interacties

Met dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de invloed van bodembeheersmaatregelen op de ontwikkeling van bovengrondse ziekten en plagen. Met als doel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.