News

Geslaagde themamiddag Bodemkwaliteit op Zand

Published on
March 16, 2018

Woensdagmiddag 7 maart vond de themamiddag rondom het project Bodemkwaliteit op Zand plaats, met de focus op effecten van organische stof op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen. Dat dit onderwerp leeft bleek uit de bezoekersaantallen. We mochten ongeveer 130 mensen verwelkomen.

De middag begon met een presentatie van Janjo de Haan (Wageningen University & Research) over de resultaten van het project Bodemkwaliteit op Zand over de jaren 2011-2016. Hierop reageerden leden van de begeleidingscommissie van het project en Mark Heijmans namens LTO. Vervolgens presenteerden drie andere Wageningse onderzoekers hun ideeën en bevindingen over de rol van organische stof en was er een discussie aan de hand van vragen. Hieronder treft u de link naar het verslag van de themamiddag, evenals naar de presentaties en alle reacties in de discussie.

Themamiddag Bodemkwaliteit op zand 7 maart 2018: presentaties J. de Haan, J. Schröder, G. Velthof, R. Hijbeek.