Nieuws

Minder ploegen maakt koolstof opslag mogelijk in bodem

Gepubliceerd op
1 december 2021

Europese studie laat een positief effect zien van gereduceerde grondbewerking op koolstof opslag in biologische landbouwsystemen.

Vanuit het integrale onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer is in Europees verband samengewerkt om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat gebeurt er met bodemkoolstof als je stopt met ploegen binnen de biologische landbouw? Om dit te onderzoeken is er gekeken naar 9 meerjarige veldproeven in Europa, met bodembemonstering tot 1 meter diepte. Wat blijkt? Bodems worden aan de oppervlakte verrijkt & er is potentieel om CO2 vast te leggen. Het combineren van verminderde grondbewerking met biologische landbouwpraktijken is dus een hulpmiddel om voor onze bodem en ons klimaat te zorgen! De Nederlandse bijdrage aan dit consortium werd geleverd door WUR Open Teelten met bemonstering in de inmiddels 12 jarige veldproef BASIS, gesitueerd te Lelystad.

Meer informatie lees je in het hele artikel: Reduced tillage in organic farming affects soil organic carbon stocks in temperate Europe.