Nieuws

Kengetallen van effectieve organische stof van groenbemesters verfijnd

Gepubliceerd op
25 mei 2021

De PPS Beter Bodembeheer heeft bijgedragen aan het verzamelen van kengetallen over de aanvoer van effectieve organische stof van een aantal groenbemesters. Deze kengetallen zijn recent uitgebreid.

Deze kengetallen waren eerst enkel bekend voor groenbemesters met een zaaimoment voor 1 september. Deze kengetallen zijn nu voor tien soorten groenbemesters per zaaimoment vastgelegd. Verder is gekeken naar de relatie tussen gewashoogte en effectieve organische stof aanvoer. Dit was voor zes van de tien groenbemesters een goede relatie waardoor deze aanvullende informatie is opgenomen. De informatie per groenbemester is terug te vinden op handboekbodembemesting.nl.