Nieuws

Meetcampagne in het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen gaat weer van start

Gepubliceerd op
5 oktober 2021

Dit najaar meet de PPS Beter Bodembeheer voor de tweede keer uitgebreid de bodemkwaliteit van twee percelen van de deelnemers van het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. Bij alle 16 deelnemers gaan we chemische, biologische en fysische metingen uitvoeren op twee percelen per bedrijf. We meten meer dan 30 verschillende bodemindicatoren op de 32 percelen. Hierbij zijn ook alle indicatoren uit de BLN-indicatorset inbegrepen.

Het doel van de metingen is om beter zicht te krijgen op de samenhang tussen bodemindicatoren onderling en bodemindicatoren en het management. Ook testen we de BLN indicatorset inclusief enkele nieuwe meetmethoden en gebruiken we de metingen samen met metingen in andere projecten om referentiewaarden en streefwaarden af te leiden. Dit moet leiden tot meer kennis over de bodem en betere meetmethoden voor het bepalen van de integrale bodemkwaliteit.

De eerste meting is in 2019 uitgevoerd. De resultaten van deze meting zijn verwerkt en besproken met de deelnemers. Het is gewenst om de meting te herhalen om te kijken naar de variatie in de resultaten in de tijd om zo betere uitspraken te doen over bovenstaande zaken. De metingen worden daarom dit jaar herhaald op dezelfde plek van 10 bij 10 meter in het perceel als in 2019. De meetcampagne loopt van eind september tot eind oktober en wordt uitgevoerd door Anna Zwijnenburg en Albert Jan Olijve van Van Tafel naar Kavel samen met diverse onderzoekers van WUR op gebied van bodembiologie, organische stof, bodemfysica en bodemchemie.