Nieuws

Overzicht van alle relevante bodemgezondheidsmaatregelen voor de beheersing van bodemplaaginsecten

Gepubliceerd op
15 april 2021

In opdracht van BO Akkerbouw is een literatuurstudie gedaan naar de bestaande en mogelijke bodemgezondheidsmaatregelen voor het beheersen van bodemplaaginsecten in de acht belangrijkste akkerbouwgewassen. In deze studie is een praktisch en betrouwbaar overzicht opgeleverd van alle mogelijkheden om bodeminsectplagen vanuit het bodemperspectief te beheersen of te bestrijden.

Dit rapport geeft een overzicht van bodemmaatregelen die ingezet kunnen worden om bodemplaaginsecten in de Nederlandse akkerbouw te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

De kennis uit de literatuur, en lopend onderzoek over de meest voorkomende problematische bodemplagen (o.a. insecten, enkele andere geleedpotigen en slakken) is in dit onderzoek in kaart gebracht. De maatregelen zijn zowel biotisch als abiotisch van aard en resulteren allemaal in de onderdrukking van het plaaginsect en/of het stimuleren van plantgezondheid. Tevens is er ook gekeken naar maatregelen die bovengronds kunnen bijdragen. Dit zodat er een optimale afweging gemaakt kan worden op basis van zowel ondergrondse en bovengrondse maatregelen. Alle maatregelen zijn samengevat in onderstaande tabel:

samenvattende tabel.PNG

Het volledige artikel is hier terug te lezen.