Nieuws

Video stikstof telen

Gepubliceerd op
30 maart 2021

Een onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer is het project Stikstof Telen wat werd uitgevoerd door Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Vanuit dit project is onlangs een video uitgebracht waarin de vraag ‘Hoever kun je komen met uitsluitend gebruik van stikstof die gewonnen is met vlinderbloemigen’ centraal staat.

In het project Stikstof Telen wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen.

Op proefboerderij Kollumerwaard van SPNA ligt sinds 2012 het proefveld Planty Organic. Op dit veld werd uitgezocht hoe ver je kunt komen door zelf stikstof te winnen. Het onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat stikstofbinding op het eigen akkerbouwbedrijf heel goed mogelijk is.

Uitleg over het onderzoek vindt u in deze video:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie

  • De voortgang van het project Stikstof Telen in 2020 is beschreven in dit document.
  • De evaluatie van het proefveld Planty Organic over 2012-2020 vindt u hier.