Nieuws

20 Jaar Mest als Kans - lange termijn effecten van verschillende soorten bemesting

Gepubliceerd op
21 januari 2021

Er zijn vele verscheidene bemestingsstrategieën voor akkerbouwers, maar wat zijn de effecten van de verschillende soorten bemestingen op de korte én lange termijn? In 1999 is het Mest als Kans project, als onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer, van start gegaan om deze vraag te beantwoorden. De resultaten van deze 20-jaar lange veldproef zijn vanaf heden in een nieuw rapport te lezen.

Bij het reeds 20 jaar durende veldexperiment ‘Mest als Kans’ wordt gekeken naar de méérjarige effecten van verschillende bemestingsstrategieën. Welke types bemesting leveren de hoogste gewasopbrengst? Hoe bouwen mineralen zich op de lange termijn op? En zijn er bemestingen die (stikstof)uitspoeling minimaliseren?

Deze vragen worden, aan de hand van de resultaten van ‘Mest als Kans’, besproken in het rapport Evaluatie van de méérjarige effecten van verschillende typen organische stof op de opbrengststabiliteit, mineralenbalansen en uitspoelingsverliezen.

Het volledige nieuwsbericht leest u hier.