Bodem onder een duurzame en renderende maïsteelt

Op de meeste melkveehouderijbedrijven is de maïsteelt belangrijk. Vaak worden goede opbrengsten behaald. Door ontwikkelingen in veredeling, bemesting en gewasbescherming nemen opbrengsten nog toe. Echter, de maïsteelt heeft in toenemende mate te kampen met uitdagingen op het gebied van milieu en duurzaamheid.