Dossier

Bodemgezondheid

Teeltmaatregelen tegen bodemgebonden ziekten en plagen in de bloembollenteelt.

Aaltjes, schimmels, insecten en onkruiden vormen een groeiend probleem in de teelt van bloembollen, vaste planten en zomerbloemen op zandgrond. De oplossing ligt in het toepassen van duurzaam bodembeheer. Dat kan op veel manieren. Wageningen UR heeft het afgelopen jaren gewerkt aan een overzicht van de effecten van verschillende teeltmaatregelen op bodemziekten en plagen. Dit overzicht helpt u bij het opstellen van een bouwplan waarmee u op een duurzame wijze zoveel mogelijk bodemgebonden ziekten en plagen kunt voorkomen.

Eerst problemen identificeren

Voordat u dit overzicht kunt gebruiken moeten eerste de problemen geïdentificeerd worden:

1. Welke bodemproblemen zijn er bekend van een perceel?

2. Welke ziekteproblemen zijn er bekend van een partij bollen?

Monitor de verschillende partijen bollen die u teelt (start bij de probleempartijen) - Handleiding Plantgoedmonitoring (PDF)

  Overzicht van maatregelen voorkomen/bestrijden bodemproblemen

  Nadat er is vastgesteld wat de belangrijkste problemen zijn, geeft het overzicht maatregelen om die problemen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn verschillende maatregelen om specifieke bodemproblemen te bestrijden. Deze maatregelen kunnen onbedoelde neveneffecten hebben op andere ziekten en plagen. Denk bijvoorbeeld aan groenbemesters die voor de ene soort aaltjes geen waardplant is maar zorgt dat de andere soort sterk vermeerdert.

  Klik op het overzicht Teeltmaatregelen Bodem 2016

  Teeltmaatregelen Bodem 2016

  Achtergrondinformatie

  Specifiekere en achtergrondinformatie over de verschillende maatregelen.

  Groenbemesters

  Inundatie

  Aaltjes

  Bodemschimmels

  Herkenning van ziekten en plagen

  Op de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van de AOC Raad, tot stand gekomen met medewerking van Wageningen UR en Groen Kennisnet, kunnen per gewas uitgebreid de symptomen bekeken worden. Hier zijn ook foto’s van gebreksziekten en onkruiden te bekijken.