De Bodem, doorgronden

De bodem is de belangrijkste productiefactor voor een akkerbouwer of groenteteler. En toch... vaak is er (te) weinig aandacht voor de kwaliteit van de bodem. Een goede focus op bodemkwaliteit is niet vanzelfsprekend doordat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van gehuurd land en doordat de landbouw steeds meer geïntensiveerd wordt. Daarbij komt dat er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn ter bestrijding van bodemziekten en –plagen en dat het moeilijk is om stabiele opbrengsten te realiseren door bijvoorbeeld stuiven, aaltjesbesmetting en toenemende variatie binnen de percelen.

Download de flyer De bodem, doorgronden.