Nieuws

De partnerdag PPS Beter Bodembeheer: kennisdelen en vooruitkijken

Gepubliceerd op
24 december 2018

De PPS Beter Bodembeheer organiseerde op 22 november haar jaarlijkse partnerdag in Lelystad. Op de bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoeksprogramma besproken en gediscussieerd over de plannen voor 2019 en 2020.

De dag werd geopend door Dirk van der Lugt, voorzitter van BO-Akkerbouw die aangaf blij te zijn dat vanaf 2019 BO-Akkerbouw kan participeren en meefinancieren in de PPS. In de middag heeft Michel Berkelmans de directeur Agro- en Natuurkennis Ministerie LNV het belang van de PPS Beter Bodembeheer voor LNV toegelicht. De partners van de PPS gaven Berkelmans de boodschap mee om bodemonderzoek niet teveel te versnipperen over verschillende initiatieven en beleidsdossiers.

In de ochtend is een bezoek gebracht aan de Proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad. Op de proeftuin worden twee projecten uit de PPS uitgevoerd: BASIS gericht op grondbewerking en organische stofmanagement en Strokenteelt gericht op verhogen van de gewasdiversiteit.  Ondanks het gure weer was de belangstelling groot; tijdens de rondleiding werd o.a. verteld over de verbeterde structuur bij niet-kerende grondbewerking en effecten op plaagontwikkelingen in de kool in de strokenteelt.

In korte presentaties hebben 3 partners van de PPS, van Iperen, ERF BV en Eurofins Agro, gepresenteerd waarom ze meedoen aan de PPS, wat ze zelf bijdragen en welke uitkomsten ze verwachten. Van Iperen heeft dit jaar een organische stofgids ontwikkeld met bijdrage uit de PPS, Bij ERF ligt een 48 hectare grote proef naar strokenteelt en Eurofins Agro werkt mee aan de ontwikkeling van snellere meetmethodes om de kwaliteit van mest beter te karakteriseren.

In de middag hebben de trekkers van de 11 werkpakketten aan de hand van 8 posters gepresenteerd wat hun resultaten zijn tot nu toe en wat de plannen zijn voor de toekomst. Tevens is gediscussieerd over hoe de PPS beter kan aansluiten bij actuele maatschappelijke thema’s als kringlooplandbouw, klimaat, natuurinclusieve landbouw en gemeenschappelijk grondgebruik.

Voor meer informatie over de stand van zaken van het onderzoek kunt u de PDF PPS Beter Bodembeheer - Posters werkpaketten Partnerdag 2018 openen.