Nieuws

Jaarverslagen van de lange termijn systeemproeven (2018) verschenen

Gepubliceerd op
18 juli 2019

2018 was een bijzonder jaar met een nat voorjaar en een droge zomer. Hoe deze weersomstandigheden hebben doorgewerkt in de resultaten van de lange termijn systeemproeven van de PPS Beter Bodembeheer, waar de effecten van bodemmaatregelen wordt gevolgd, is te lezen in de jaarverslagen van de proeven. Hierin zijn de resultaten en observaties over het jaar 2018 samengevat.

In de lange termijn systeemproeven van Wageningen UR Open Teelten, uitgevoerd binnen de PPS Beter Bodembeheer wordt gekeken naar de lange termijn effecten van maatregelen als niet-kerende grondbewerking of verhogen van organische stof op bodem, productie en andere ecosysteemdiensten. Vooraf werd verwacht dat in het extreme jaar 2018 de verschillen tussen objecten duidelijk naar voren zou komen, waarbij verwacht werd dat objecten met meer organische stofaanvoer en niet-kerende (gereduceerde) grondbewerking beter zouden presteren vanwege een beter watervasthoudend vermogen. Dit was echter niet het geval. De opbrengsten bij lage organische stofaanvoer bij Bodemkwaliteit op zand (Vredepeel) waren dit jaar hoger dan bij de standaardaanvoer en in BASIS waren de opbrengsten van NKG soms hoger maar soms ook lager dan ploegen. De resultaten en observaties over 2018 van de vier proeven: ‘Bodemkwaliteit op Zand’ (Vredepeel), ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ (Valthermond), ‘”Bodemkwaliteit op Zavel/Kleigrond’ ook wel “BASIS” genoemd (Lelystad) en de ‘Bodemgezondheidsproef’ (Vredepeel) zijn samengevat in vier jaarverslagen. De bundeling van deze jaarverslagen kunt u vinden in het PDF bestand in de rechterkolom onder ‘downloads’.