Nieuws

Nieuw object op Bodemkwaliteit zavel/klei

Gepubliceerd op
26 februari 2018

Ondiep ploegen en bovenover rijden heeft voordelen ten opzichte van traditioneel ploegen. Bovendien heeft ploegen in het voorjaar voordelen wanneer gekeken wordt naar het beperken van stikstofuitspoeling.

Op het systeemproject BASIS (bodemkwaliteit op zavel/kleigrond, uitgevoerd in het kader van de PPS Beter Bodembeheer) wordt één van de objecten met gereduceerde niet kerende grondbewerking aangepast naar een systeem waarin niet kerende grondbewerking gecombineerd wordt met ondiep ploegen. Wanneer het onderwerken van gewasresten erg nauw luistert, zoals bij het zaaien van fijnzadige gewassen, wordt er vooraf ondiep kerende grondbewerking toegepast. Zo ook in 2018 waar op één van de percelen zaaiuien komen. De vorstperiode kwam goed uit, de grond was voldoende droog om te kunnen ploegen en dat is op 22 februari gebeurd. Op de Biovelddag van 20 juni 2018 is te zien hoe de uien zich houden op traditioneel geploegde grond (23 cm), ondiep geploegde (15 cm) en niet kerende grondbewerking.