Nieuws

Nu in het Online Magazine: een artikel over kosten/baten van gereduceerde grondbewerking

Gepubliceerd op
28 mei 2020

In het onlangs verschenen rapport ‘Kosten en baten van bodemmaatregelen’ (zie nieuwsbericht van 26 maart j.l.) worden resultaten van een kosten-batenanalyse van verschillende bodemmaatregelen gegeven. In het Beter bodembeheer Magazine is nu een extra artikel geplaatst dat specifiek in gaat op de kosten en baten van gereduceerde grondbewerking.

Binnen de PPS Beter Bodembeheer worden lange termijn proeven uitgevoerd welke ontzettend waardevol zijn. In deze systeemexperimenten worden op semi-praktijkschaal één of meerdere maatregelen doelgericht ingezet in een productiesysteem en worden jaar in jaar uit een breed scala aan gegevens vastgelegd. Voor de maatregel ‘niet kerende grondbewerking’ (NKG) is op deze manier over een lange periode bijgehouden wat de kosten en opbrengsten ervan zijn. Hieruit is gebleken dat de kosten voor toepassing van NKG in veel gevallen lager zijn dan bij een standaard grondbewerking (ploegen of spitten).

In het online Beter bodembeheer Magazine vindt u het artikel ‘Nieuw onderzoek niet kerende grondbewerking – Kosten in veel gevallen lager dan bij een standaard grondbewerking’ met meer informatie.