Nieuws

Uitnodiging - Laat je inspireren door de nieuwste inzichten voor beter bodembeheer

Gepubliceerd op
19 november 2019

Met nog een jaar te gaan binnen het onderzoeksprogramma (PPS) Beter Bodembeheer (2017-2020) willen we alvast de inzichten van de eerste drie onderzoeksjaren aan u presenteren.

Op de Kennisdag Beter Bodembeheer komen de volgende onderwerpen aan de orde in diverse workshoprondes:

  • Maatregelen tegen bodemziektes in relatie tot de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen
  • Meten van bodemkwaliteit: nationaal bodemprogramma
  • Bodemkwaliteitsplan
  • Koolstofopslag en organische stofbeheer met het oog op maatschappelijke uitdagingen
  • Klimaatadaptie: bodemgerelateerde maatregelen
  • Plant-bodeminteracties & biodiversiteit (i.h.k.v. gewasdiversiteit)
  • Economische effecten van bodemmaatregelen en toepasbaarheid maatschappelijke kosten-baten analyse
  • Groenbemesters en hun rol bij het verbeteren van bodemkwaliteit
  • Naar een vraaggestuurde mestmarkt (de Maat van Mest)

Ook vindt er een interactieve brainstorm plaats over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de praktijk en voor het beleid. En wat is er nog nodig aan onderzoek? U bent van harte uitgenodigd om daar over mee te praten. Ben je een adviseur, akkerbouwer of op een andere manier werkzaam in de plantaardige productiesector? Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis en er is beperkt plaats. Meld je hier snel aan.

Wanneer: 16 januari 2020
Tijd: 10:00 – 16:30 uur
Waar: Congrescentrum De Schakel, Nijkerk

Lees hier meer informatie over de verschillende onderzoeken en kijk ook eens op ons digitale Beter bodembeheer Magazine.